PORSELEN LİKİTLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Diş hekimliğinde kullanılan porselenler, genel porselenlerden farklı yapı ve özelliklere sahiptirler. Diş hekimliği porselenleri gerçekte sır ya da camsı yapıdadırlar. Yanlış yerleşmiş deyişle, seramik camsı yapılar diş hekimliğinde porselen olarak tanımlanırlar. Diş hekimliği porselenleri uygulama şekillerine göre iki ana yapıya ayrılırlar:

1-Metal destekli porselenler (krom, kobalt, nikel veya altın alaşımın kaide protez) üzerine hazırlanırlar. Bileşimlerinde metalo porselen bağlantısı sağlayan elementler vardır.)
2-Porselen alt yapılar (alüminyum oksit, sepiyonit, zirkonya ve benzeri sert seramik yapılardır.

Özellikle metal alt yapılar Mikelanjeno’nun ilk kez kullandığı geleneksel mum boşluğu yöntemi ile hazırlanırlar. Seramik alt yapılarda;daldırma, yığma yada bilgisayar tekniği sayesinde kopyalayarak CAD/CAM yöntemleriyle kazınarak şekillendirilirler.

İki yöntemden biri ile hazırlanan alt yapı üzerine, porselen uygulaması yapılır:

1.Seramik–metal bağlantısını sağlayan “bonding yada base paste” uygulaması; seramik alaşımı normal dişhekimliği alaşımlarından farklıdır. Bonding, protez alaşımının, seramiğe kimyasal olarak bağlanmasını sağlayan ara üründür. Metalo seramik bağlantı olarak adlandırılır. Bağlantıyı sağlamak amacıyla bondingin bileşimine metal oksitleri eklenmiştir.
2.Opaker;bondinglere benzer yapıda metalo seramik bağlantıyı sağlayan metal oksitler ve seramik yapıdan oluşur. Opak bileşiminde metalin yansıyan gri rengini, maskelemek amaçlı beyaz renk veren oksitler bulundurur. Metalin seramiğe bağlanmasını sağlayan “ara temel” yapıdır. Opaker yapılar; toz, krem, spey halinde olabilir.
3.Dentin seramiği;doğal dişin dentin yapısını taklit eden yarı opak ve renkli görünümülüdür. Dentin yarı geçirgen gorunumde genellikle feldispatik yapıda porselen oluşumudur.
4.Şeffaf(incisal) seramiği; protezin kesici kısmını oluşturan, yarı ışık geçirgen porselen tabakasıdır.
5.Estetik gereksinime bağlı olarak saydam porselen: dişin kesici kısmını oluşturan tam ışık geçirgen porselen tabakasıdır. Ağırlıklı olarak camsı sır yapısındadır.
6.Glaze aşaması; gerçek sır yapısındadır. Dişin doğal görünümünün verilmesi, su çekme özeliğinin minimuma indirilmesi, amacıyla kullanılır.

Seramik alt yapı protezlerin, yapım tekniği ile metal alt yapı protezlerin seramik uygulama teknikleri aynıdır. Alt yapının porselen oluşu durumunda bonding uygulanmadan direk opaker uygulaması yapılır.
Porselen tozlarının kullanılabilir yoğunluğa getirilmesi için su, gliserin, yağ asitleri, akrilik benzeri polimerler ve ıslatıcılar kullanılır. Bağlayıcı olan bu kimyasallar “porselen likidi” olarak adlandırılırlar.

Dişhekimliği teknolojisinde kullanılan likitler genelde üç ana gruba ayrılırlar:

A-Modelling likit
B-Opaker likidi
C-Glaze likididir.

Likitler kullanım amaçlarına uygun olarak, yakın formülasyonda amaca uygun farklı özelliktedirler.
A-Modelling likit; dentin, şeffaf tozların karışımında kullanılan üründür. Aranan özellikler:

1- Dentin, şeffaf tozların karıştırılması sırasında, çalışma kıvamına gelmesini sağlar. Hazırlanan ürün akmadan alt yapı üzerinde şekilendirilebilir.
2- Seramik karışımı, uygulanma sırasında, işlem alanında akmadan yığın oluşturabilmelidir. Seramik bileşimindeki suyun atılmasını sağlayacak vibrasyon  etkisinde şeklini koruyabilmelidir.
3- Seramik yapı için yeterli kıvamda olabilmelidir. Gereğinden fazla akışkan hazırlanan seramikte ciddi sorunlar oluşur. Yüksek su oranı, seramik yapıda poroz yapının yanı sıra, yüksek oranda roteye (büzülmeye) neden olur.
4- Seramik yığma işlemlerinden sonra fazla sıvının uzaklaştırılması için vibrasyonla, ultrosonik titreşimli spatülle fazla sıvının seramik yapıdan alınması sağlanır.
5- Seramik vibrasyon sonucu açığa çıkan sıvı, kağıt peçeteye emdirilerek ortamdan uzaklaştırılır.
6- Uzun süreli çalışmalarda, seramiğin kurumaması ve nemliliğini kullanım süresince koruması istenir.
7- Seramik sinterleme işlemi öncesi ön kurutma süresinde istenilen çalışma zamanına sağlamalıdır.
8- Sinterlenme sonrasında çekme (rötre) istenen oranda olmalıdır.
9- Diş araları ya da tüber bölgelerinde yarılmalar meydana getirmemelidir.
10-Sinterleme sonrası renk sıkalasının klasik renkleri vermeli, renk değişimine neden olmamalıdır.

Modelling likit uygulamasında dikkat edilecek konular;

1- Öncelikle toz /sıvı dengesinin iyi düzenlenmesi gerekmektedir.
2- Seramik uygulama ve suyun ayrıştırılmasından sonra fazla suyun peçeteye emdirilmesine izin vermelidir. Gereğinden fazla kuru hazırlanan seramik yapı içinde toz partikülleri sıkışarak, seramik yapının küçülmesine neden olur. Zorlanarak atılan sıvı molekülleri, kalan likidin buharlaşmasını zorlaştırır ve kılcal çatlaklara neden olur.
3- Önemli noktalardan biri, ön kurutma süresidir. Fırınların ön kurutma süreleri likitlerin üzerinde yazılı önerilen süreye uygun yapılmalıdır. Kısa ve yüksek sıcaklıkta ön kurutma süresi ani buharlaşma nedeniyle mikro çatlaklar, yarılmalar ve seramiğin porselenden hemen veya kısa süre içinden atmasına sebep olur.  Porselen likidi üreticilerin önerdiği ön kurutma sürelerine aynen uyulmalıdır.
4- Dental seramik sinterizasyonu vakumda yapılarak seramik yapının poröz olması engellenir, sağlam yapılar elde edilir. Vakumlu fırınlarda, vakumun 1-2 mmHg olması buharlaşan gazların atılması ve renk değişimini engellemesi açısından şarttır.

B-Opaker likidi;toz opak uygulamaları için üretilmiş likit gurubudur. Opak likidleri modelling likide göre daha yüksek dansitededirler. Opak likidinden istenilen özellikler:

1- Uygulama sırasında yeterli viskozitede olmalıdır. Opakerler bileşimlerinde bağlayıcılık sağlayan kimyasallar vardır. Uygulamada opak tozunun grenlerinin birbirinden ıslatılarak yaklaşmalarını sağlar. Birim oranda toz oranın artması, sürüm kolaylığı, homogen yapı ve örtücülük gibi istenen özellikleri sağlarlar. Seramik tozu grenlerinin boyutu akışkanlığı ciddi oranda etkiler.
2- Akıcılığın yeterli olması istenir. Fazla akışkan opaker uygulamasında, opaker protez yapıdan akarak protezin kole (etek) bölgelerinde yığılmalara neden olur. Opaker belli kalınlıkta uygulanmalı uygulandığı alanda yerini korumalıdır. Opaker metal yansımalarını gizleyecek kadar örtücü olmalıdır.
3- Opaker likidi, dentin likidi gibi önerilen ön kurutma sürelerine uygun olmalıdır. Opaker likidi ile dentin likidinin yoğunlukları ön kurutma süreleri farklıdır. Opaker likidi daha yoğun olmasına karşın ön kurutma süresi dentin likidine göre daha azdır. Çünkü opaker tabakası daha ince uygulanır. Böylece opaker daha kısa sürede kurur. Dentin daha kalın uygulandığı için daha geç kurur. Dentin likidinde, likidin buharlaşması için biraz daha uzun ön kurutma yapmak gerekir. Üretici firmalar denetin ön kurutma süresini kısaltan formülasyonlar geliştirerek, çalışma süresini kısaltmışlardır.
4- Çalışma sırasında porselen de patlama, pürüzlenme, micro çatlaklar oluşmamalıdır. Seramik katmanlar arasında gerekli seramik bağları kurulabilmelidir.

Opaker likit çalışmalarında dikkat edilecek noktalar:

1- Öncelikle toz/sıvı oranın doğru hazırlanması gerekmektedir.
2- Kalın porselen tabakalanmasından kaçınılmalıdır. Özellikle ara gövde oklüzyonlarında ve ara üyelerin sinterizasyonunda buharlaşma zorluğu nedeniyle kabarcıklar meydana getirebilir.
3- Sinterizasyonda vakumların doğru uygulandığında seramik yapı içinde kalan gazların atılması ve renk değişimi oluşmaması açısından faydalıdır.

C-Glaze likidi;glaze tozunun işlenmesi için üretilmiş likittir. Glaze likitinde istenilen özellikler:

1- Uygulana bilir viskozitede olmalı.
2- İşlem sonrası özellikle azılarda ( mollarlarda) tüber ( dişin yükseltirli) aralarına akarak, modelajın kayıp olmasına neden olmamalıdır.

Opaker ve glaze likit çalışmalarında dikkat edilecek noktalar;

1- Diğer likitlerde olduğu gibi toz/sıvı oranın doğru hazırlanması gerekmektedir. Su/toz oranı doğru hazırlanmadığında yüzeyde yeterli toz tabakası oluşmaz. Gerekli sırımsı seramik bulunmadığından istenilen parlaklık yakalanamayacaktır.
2- Glaze likitlerinin parlaklığa artı ya da eksi yönde etkisi yoktur. Likit buharlaştıktan sonra yüzeyde ince tabaka halinde glaze yapı kalır. Kurumadan sonra sinterizasyon işlemi uygulanır. Tozun yapısına göre istenen parlaklık elde edilir.

KULLANILAN YÖNTEM

Metal alt yapı üzerine porselen uygulanmasında; bondig tozu uygun bir opaker likidi ile karıştırılır. Kumlanmış metal üzerine sürülür. 980 C ısıda sinterlenir.
Tercihe göre base paste ikinci kez uygulanabilir. Firmamız isim hakkı patentli KERAM&KERAMİK markası altında KERAMBOND özel ismiyle porselen bondingi üretilmektedir.
İkinci aşama opaker aşamasıdır. Krem opaker 2ml lik şırıngalarda kullanıma hazır halde sunulmuştur (kendi ürünümüz KERAMOPAK).

Diğer uygulama şekli: toz opaker, opaker likidi ile karıştırılarak (kendi ürünümüz STANDART OPAKER LİKİDİ VE EXTRA KREMSİ OPAKER LİKİDİ) yeterli kıvama getirilir, özel fırçalarla sürülür.  940-970 C de sinterlenir. İşlem isteğe bağlı olarak 2 kez uygulanabilir. STANDART OPAKER LİKİDİ yukarıda opaker likitlerinde anlatılan özellikleri taşır.

EXTRA KREMSİ OPAKER LİKİDİ’nin özellikleri:

*Uygulama kolaylığı nedeniyle krem opakerler tercih edilmektedir. Kullanıma hazır opakerler, yüksek fiyatları nedeniyle az kullanılmaktadır.

Toz opakerlerin ekonomik olmalarına karşın uygulama da sürülmeleri zordur. Hazırladığımız ürün toz opakere  sürülebilirlik özelliği kazandırarak kolaylıkta uygulanmasını sağlayacaktır. Formülasyonundaki bağlayıcılar formüle ettiğimiz opakerinizi viskozitesini düzenleyerek homogen sürülmesini ve pürüzsüz yüzey oluşturulmasını sağlayacaktır.
* Uygun kıvamda hazıranan opaker, üstüne uygulanan porselen katmanların  akmadan sinterlenmesini sağlayacaktır. Protez kronların istenilen bölgelere daha fazla porselen yığılmasını yani modelajını kolaylaştıracaktır. Opakerde sağlanan tutucu özellik yardımıyla vibrasyonda kole  akmalarını engellenir.
* Yoğun viskozitesi sayesinde daha az opaker tozu ile eşit kalınlıkta ve homojen dağılım elde edilir. Likit tozların birbirlerine yaklaşmasını sağlar, tozlar arasında ki boşluk azalır. Seramik kullanımında maximum ekonomi (en az%30) ve kalite sağlar. İnce opaker kalınlığı beklenen maskeleme ve bağlanma işlerini başarıyla yaptığı için porselen uygulanması için daha fazla yer sağlar.
* Buharlaşma hızının yavaş olması nedeniyle kolay kurumaz uzun süre kıvamını değiştirmeden açıkta kalabilir.
* EXTRA KREMSİ OPAKER LİKİDİ’nin krem opaker, base pasta yada bondig ile  kullanılabilir.
* Tavsiye edilen ön kurutma süresi 4-5 dakikadır. Kesinlikle 4 dakikanın altına inilmemelidir.
* Arzu edilirse, standart opaker likidimizle karıştırılarak, istenilen kıvam elde edilebilir.

Dentin ve şeffaf uygulama aşamasında kullanıcı modelasyon likidi (modelling liquid) denilen likitlerle tozu kıvamına gelene kadar karıştırır. Hazırlanan kıvamlı porselen karışımını özel üretilmiş fırça ile kronun üzerine transfer eder. Porselen yapıya diş formunu verir.
Uygulama artistik özelliklerde gerektirdiğinden zaman alıcıdır. Proteze uygulama sırasında, vibrasyonla karışımından ayrıştırılan su, peçeteyle alınır. Dentin ve şeffaf arda arda yığılır. Gereken miktar yerleştirildikten sonra yaş haldeki porselene dikkatlice modelaj  yapılarak istenen şekillendirme sağlanır.
Şekillendirme sonrasında birinci pişim için sinterlenir. Yapıda mevcut sıvının buharlaşması nedeniyle hacim kaybı (rötre) olur. Modelajın gereksinimi olan gerekli eklemeler yapılır ve ikinci sinterleme yapılır.

Yöntemin sorunları:

1. Ağır çalışamadan dolayı zaman kaybı.
2. Porselen tozlarında gerekli birleştirmenin olmaması nedeniyle sıvının buharlaşmasından sonra yüksek hacim kaybı (çekme).
3. ikinci pişim işlemi ve daha poröz seramik yapının eldesi. Poröz seramik yapı düşük duzeyde dayanım,  estetik sorunlar ve iş gücü kaybına yol acar.
4. Kıvamlı halde detaylı form verememek, modelaj aşamasında kayma ve akmaların nedenidir.
5. Peçete ile sürekli fazla sıvıyı alımında renk partiküllerinin azalamasından dolayı renk ve zaman kaybı oluşur.
6. Modelaj aşamasında kopma kırılma endişesinden dolayı artistik çalışama yapılamaz.
7. Protez boyunun kısalmasına bağlı (kole bölgelerinde), yapılan uzatmalarda fırına taşıma sırasında kopmalar meydana gelir.
8. Karıştırılan tozun çalışma anında kuruması ve çalışma kıvamını kaybetmesi ne neden olur.
9. Kurumaya bağlı olarak extra likit kullanımı, malzeme maliyet artışı, işçilik artışı gibi bedel artımlarına yol açar.

Firmamız tarafından üretilen modelasyon likitleri:
UNIVERSAL    250 ml-1000 ml
SPEED            250 ml-1000 ml
KERANOR 3    200 ml-1000 ml
KERANOR 6    200 ml-1000 ml
STİL 3            200 ml-1000 ml
STİL 6            200 ml-1000 ml

Glaze uygulama aşamasında sinterlenmiş ve tesviyesi yapılmış porselen üzerine ince bir kat sır uygulanır. Sır yani glaze tozu, glaze likidi ile karıştırılarak uygun kıvamda fırça ile sürülür. Protezin estetik renklendirme aşamaları yani makyaj bu safhada yapılır. Glaze protezin parlamasını sağlayarak su tutma özelliğini azaltır. Ayrıca protezin parlaklığı doğal dişin vazgeçilmez görüntüsünü de sağlar.

Üretiğimiz glaze tozu BRIGTH GLAZE, glaze likidi ise K&K GLAZE LİKİDİ’ dir.

Ürettiğimiz yeni modelasyon likidinin (TURKAFORM) getirdiği yenilikler:

Yeni nesil porselen modelasyon likidi olarak tanımlayabiliriz. Likitimiz ile porselen tozu akışkan değil daha viskoz halde yani hamur kıvamında hazırlanır.

Uygulama ve modelasyon çok kolaylaşır adeta çocuk hamurlarının kıvamında ve kolaylığındadır. Geliştirdiğimiz özellikleri nediniyle “yeni çalışma yöntemi” Metodu meydna gelmiştir.

Hamurlaşmış seramik uygulamasının getirdiği kolaylıklar:

Seramiğin işlenebilirliğini fevkalde kolaylaşmıştır. Çalışma sırasında modej fevkalade kolaylaşmıştır. Elde hamur haline gelen porselen kolaylıkla şekillendirilebilir. Çalışma süresinden ve ustalık becerisinden kazanım sağlamıştır. Artistik uygulamalarda büyük ustalık gerektiren modelaj işleminde inanılmaz kolaylık  ve zaman tasarufu sağlar.
Hazırlanan proteze, daha anatomik ve estetik form oluşturabilme özelliği kazandırmıştır.
Yapısındaki bağlayıcılar sayesinde modelaj aşaması daha kolay ve güvenilir hale gelmiştir.
Seramiğin doğal görünümünü sağlayan renkler tamamen kayıpsız  orijinal olarak  oluşturulmaktadır.
En önemli avantajı porselenin % 30-40 oranında olan çekme oranın %10-15 oranına çekerek minumum düzeye indirmiştir.
Çekme oranında ki azalma seramik yapının daha homogen, diğer deyişle bileşiminde daha az boşluk olmasını sağlar. Az boşluk daha dayanımlı seramik anlamına gelir .
Tüm avantajlar seramik uygulanmasının bir kez sinterlenmesiyle meydana gelmektedir.

Kullanım Kılavuzu:

İlk aşama tozun karıştırma safhasıdır. Yaklaşık 4 birim toz, 1 birim likit ile karıştırılır. Daha sağlıklı ve rahat karıştırma sağlamak için karıştırma işlemi kumlanmış cam üzerinde yapılır.
Önce az miktar toz/likit ile karıştırılır. Hazırlanan hamursu plastik yapı ele alınarak  uygun kıvam yakalayıncaya kadar azar azar yeni likit eklenir. İşlem sonunda daha önce hiç tanımlanmamış şekilde hamursu yapı elde edilir.
Oluşan hamur, fevklade elastiktir kolayca sekilendirilir. Uygulama sırasında elle, istenirse spatülle uygulanır, uygulamada  kullanılan spatüle yapışmaz. Verilen şekil ve işlenen tüberkül formlarını başarıyla korur.
Hazırlanan hamur oda sıcaklığında bir süre bekletilerek sertleşmesi sağlanır. Yeterince sertleşmiş porselen kütlede istenirse kazıma yöntemiyle gerekli form kolaylıkla verilir. Bu tür uygulama yani kazınarak yapılacak uyguma şekli taamen ürünümüze aittir daha önce hiçbir çalışmada tanımlanmamıştır.
Daha fazla porselen yığımı istenen uygulamalarda şekilenmiş kazınmış yaş porselen fırça yardımıyla likit ile nemlendirilir. Nemlendirme işlemiyle ilk tepilen porselene eklenen yeni porselenin yapının yüzeyine tutunmasını kolaylaştıracaktır.

İstendiğinde yaş seramik yığım aşamasına eklemeler veya kazımalar yapılarak devam edilir.

Eski sistemde fırçalarla gereksinim duyulan yaş seramik metal veya seramik yapı üzerine taşınmaktadır. En ciddi farklılıklarımızdan biri fırça kullanılmaması, yığımın oyun hamuru gibi spatül yada el ile kolaylıkla gerekli yere yığılması, sonuçta mükemmel seramik yapının oluşmasıdır. İstenen estetik ve oklüzyonal çalışmanın gereği olan anatomik hatlar yığılmış seramik yapı üzerinde spatül ile kolaylıkla işlenir. Eklemeler ve ana seramik kitle kurutularak seramik ek yapıların sinterlenerek bağlanması sağlanır.

Kurutma işleminde alışkanlıklara göre farklı işlemler uygulanır:

- ısı kaynağı ile (saç kurutmada kullanılan fön makinesi) olabilir.
- çalışan teknikerin alışkanlıkları doğrultusunda seramik fırının, açık kapak alanının üzerinde de olabilir.
- hazırlanan yaş seramik yapının üzerine kuru seramik toz serpilerek kuru tozun seramik hamurunun nemli yapısındaki fazla sıvı emdirilerek olabilir.

Bir kaç saniye kurutulur sertleşen yapının üzerine şeffaf yığımı yapılır yine spatülle son şekli verildikten sonra tek pişimde sonuca ulaşılmış olur.

Geliştirdiğimiz likidin sağladığı avantajlar şöyledir:

1. Geliştirdiğimiz likidin dozu ayarlanarak,  porselen tozu akışkan halden, çok kıvamlı hamur haline getirilebilir. Spatül, yada elinizle kron üzerine transfer edilmesini sağlayarak porselen alanında yeni çalışma tekniği oluşturmuştur.
2. Ayrıca kron üzerine daha büyük kitlenin tek seferde transfer edilmesini sağlanır. Mevcut teknikteki defalarsa seramik taşıma işlemini tek sefere indirerek ugulama da büyük zaman kazanılmasını sağlar.
3. Hamursu özelliğinden dolayı spatül darbeleri ile anatomik formların verilmesini fevkalade koylaşmıştır.
4. Yapısındaki bağlayıcılar sayesinde kurutma işleminden sonra yapının daha stabil hale geçmesini sağlar. Modelaj olarak nitelendirilen kazıyarak ya da keserek form verme işlemini oluştur.
Bu tür uygulama ilk kez bizim ürünümüzde oluşarak dünyada eşsiz olmasına ve patentinin alınmasını sağlar.
5. Ayrıca kurutma işleminin sunmuş olduğu tam yaş, yarı kuru ve tam kuru yapı oluşturabilme safhaları, diş teknisyenince düzenleme olanağı ile yeni modelaj alternatifleri oluşturur.
6. Oluşturulan hamur yapısının geleneksel likitlere oranla daha yoğun olması ve daha az sıvı kullanıldığından dolayı yukarıda bahsedilen pişim esnasındaki hacim kaybı (çekme) en aza iner. Diş teknisyenliğinin en büyük sorunlarından olan rötre nin azalması ve seramik dayanımının arttırılması  büyük avantaj olarak kabul edilmektedir.
7. Seramik yığışının defalarca tekrarlanması nedeniyle  her seferinde uygulanan sinterleme işlemini ortadan kaldırır. Tekrarlanan pişimlerin kalkması teknikere kolaylığın yanı sıra zamandan tasarruf sağlar.
8. 850-1000 derecede   fırınlarının 2000 watt ortalama elekrik güçleri olan fırınlarda yapılır. Her protez için 30 dakika sinterleme süresinde kısalmaya yola açar. Her uygulama başına ortlama 1000 wattlık tasarrufla hem teknikerin masraflarını azaltırken hem ülke ekonomisine katkıda bulunur.
9. Geleneksel yöntemde göre daha az miktarda tüketildiğinden ekonomiktir.
10. Seramik uygulama sırasında kristal arası suyun alınması için gerekli olan su alınma işleminin gereği olan kağıtla kurulamada gereken kağıttan tasarruf sağlar.
11. Suyun alınması sırasında suyla gelen seramik boyasının alınmasına bağlı renk değişimleri doğal olarak oluşmaz. Zira skala renkleri orijinaline en uygun biçimde elde edilir.
12. İsteğe göre dentin yığımından sonra geleneksel yöntemdeki fırça tekniği ile şekillendirme yapılabilir.
13. Eksik veya yanlış oluşan seramik yapıların tamir işlemleri kolaylıkla yapılır.
14. Daha sanatsal ve artistik modelaj olanağı sağlar.
15. Hazırlanan hamursu seramik kitle ambalaj içerisine alınıp kıvamını bozmadan 24 saat saklanabilir. Yeni çalışmalar için her seferinde yeni karışım hazırlamada harcanan zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Teknikerin birim zamanda ürettiği kron sayısının artmasını sağlar.
16. Özellikle kole (uç bölge) uzatmalarda modelin üzerinden çıkarıp taşıma esnasında oluşacak kırılmaları ortadan kaldırırken sinterizasyon sonrası büzülmeyi en aza indirir.

Genel porselen  ve diş porseleni benzeri tüm porselenleri fiziksel olarak hamur kıvamına getirir.
Seramik endüstrisinin presleme tekniğinde kullandığı bağlayıcılar yerine kolaylıkla kullanılır. Seramik endüstrisinde ara enjeksiyon baskı yapabilme imkanı sağlar. Dekoratif ve sanatsal amaçla çalışan atölye fabrika ya da sanatçılarda hamurlaşma özeliğinden dolayı çok kolay şekillendirilir.  Kalıba dökme işlemine gerek bırakmaz. Ev tipi sanatsal seramik üretiminde fevkalade kolaylık sağlar.

Bu tür uygulama ilk kez bizim ürünümüzde oluşarak dünyada eşsiz olması patentinin alınmasını olanak vermiştir.